Svrha Štampa
Studije od 2014/15 - Strukovne studije sporta
Svrha studijskog programa Sport je obrazovanje studenata za rad u oblasti sporta (sportskog treninga i takmičenja), za profesiju, odnosno zvanje Trener (u izabranoj sportkoj grani).
Sport predstavlja svojevrstan fenomen i vezuje se za sve sfere društva: ekonomiju, zdravstvo, prosvetu, politiku, zabavu i drugo. Zbog toga sport poprima i sve veći značaj u životu jedne zemlje, što znači da mu se mora posvetiti i veća pažnja. U tom smislu studijski program obezbeđuje sticanje kompentencija koje su društveno, ne samo opravdane i korisne, nego i neophodne.

Svrha studijskog programa Sport je obrazovanje studenata za rad u oblasti sporta (sportskog treninga i takmičenja), za profesiju, odnosno zvanje Trener (u izabranoj sportkoj grani).
Sport predstavlja svojevrstan fenomen i vezuje se za sve sfere društva: ekonomiju, zdravstvo, prosvetu, politiku, zabavu i drugo. Zbog toga sport poprima i sve veći značaj u životu jedne zemlje, što znači da mu se mora posvetiti i veća pažnja. U tom smislu studijski program obezbeđuje sticanje kompentencija koje su društveno, ne samo opravdane i korisne, nego i neophodne. Veoma je važno da u sportu rade kompetentne i stručne osobe, naročito iz razloga što je najveći broj sportista iz redova dečije i populacije mladih ljudi, kada je veoma važno pozitivno uticati na njihov fizički i mentalni razvoj.

Studenti koji su završili studijski programa Sport su, u velikoj meri, osposobljeni da se bave planiranjem, programiranjem, organizovanjem i izvođenjem sportskog treninga i sportskih takmičenja, budući da im je tokom studiranja na ovom studijskom programu omogućeno da steknu neophodna znanja za svakodnevnu sportsku (trenažnu i takmičarsku) praksu. Trener koji uspešno završi studijski program Sport može u praksi da:

  • planira i programira sportski trening,
  • sprovodi sportski trening,
  • organizuje i vodi sportsko takmičenje,
  • sprovodi dijagnostiku i analizu treninga i takmičenja,
  • sprovodi selekciju sportista.

Svrha studijskog programa je u potpunosti u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Nastavni sadržaji koji se izučavaju u okviru studijskog programa usklađeni su sa generalnom misijom i ciljevima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u stvaranju modernih, kompetentnih i samostalnih stručnjaka trenerske struke u sportu, a u skladu sa potrebama društvene zajednice.

Zadatak studijskog program Sport je da treneri, u potpunosti, ovladaju problematikom organizacije i sprovođenja sportskog treninga i sportskih takmičenja, kao i da se osposobe za samostalni rad u struci. Studijskim programom, u okviru specifičnih stručno-aplikativnih predmeta, predviđena je stručna praksa. U okviru školovanja, i realizovanja studijskog programa, kao i izrade završnih radova vodi se računa da se izučavaju i rešavaju problemi koji predstavljaju spoj sa budućom praksom.