Ciljevi Štampa
Studije od 2014/15 - Strukovne studije rekreacije
Obrazovni ciljevi studijskog programa Rekreacija su u skladu sa savremenim trendovima u obrazovanju organizatora sportske rekreacije u svetu i sa potrebama šire društvene zajednice. Oni proizilaze iz objektivnog sagledavanja stanja u rekreaciji, Sportu za sve, fitnesu, velnesu i turizmu u našoj zemlji i potreba za obezbeđivanjem stručnog kadra u ovoj oblasti. Obrazovni ciljevi osnovnih strukovnih studija studijskog programa Rekreacija su formiranje kompetentnog i samostalnog organizatora sportske rekreacije, osposobljenog za sve oblike stručnih i praktičnih aktivnosti.

Obrazovni ciljevi studijskog programa Rekreacija su u skladu sa savremenim trendovima u obrazovanju organizatora sportske rekreacije u svetu i sa potrebama šire društvene zajednice. Oni proizilaze iz objektivnog sagledavanja stanja u rekreaciji, Sportu za sve, fitnesu, velnesu i turizmu u našoj zemlji i potreba za obezbeđivanjem stručnog kadra u ovoj oblasti.

Obrazovni ciljevi osnovnih strukovnih studija studijskog programa Rekreacija su formiranje kompetentnog i samostalnog organizatora sportske rekreacije, osposobljenog za sve oblike stručnih i praktičnih aktivnosti. On je osposobljen da sa uspehom primenjuje sve relevantne metode i sredstva, planira i programira sportske i rekreativne aktivnosti, kao i da u praksi primenjuju tehnološka dostignuća u oblasti fitnesa, velnesa i animacije u turizmu. To podrazumeva sticanje određenih teorijskih i posebno praktičnih, primenjivih znanja iz oblasti sporta i rekreacije, odnosno modifikovanja sportskog treninga i takmičenja u odnosu na mogućnosti učesnika, i to:

  • određenih znanja iz područja, kao što su: psihologija, sociologija, anatomija, fiziologija, biologija, pedagogija, ishrana itd.,
  • usko specifičnih i aplikativnih znanja iz oblasti kao što su: istorija sporta, teorija sporta, teorije sportskog treninga, tehnologije sportskog treninga, specifičnih sportskih grana i disciplina i drugo,
  • određenih opštih znanja značajnih za organizatora sportske rekreacije, kao što su: informatika, engleski jezik,
  • znanja iz oblasti organizacije i administracije u sportu.

Nastavni sadržaji predmeta koji se izučavaju na studijskom programu Rekreacija su u funkciji osposobljavanja studenata za samostalnu primenu svih relevantnih metoda tehnologije i organizacije realizacije rekreativnih aktivnosti. Oni su usklađeni sa potrebama rekreacije građana svih uzrasta, odnosno najšire društvene zajednice. Organizator sportske rekreacije je u potpunosti osposobljen za rad u: klubu rekreacije, fitnes klubu, sportsko-rekreativnom centru, velnes centru, sportskoj školi, sportskim savezima, organizacijama i asocijacijama Sporta za sve, u hotelima i odmaralištima i sl.

Osnovni ciljevi studijskog programa mogu se formulisati na sledeći način:

  • obezbeđenje kvalitetne prakse u cilju profesionalnog usavršavanja i rada,
  • primena adekvatne metodologije i procedure tokom obavljanja posla,
  • obrazovanje stručnjaka sa autonomnim/sopstvenim znanjem koje će se koristiti u individualnom/grupnom/kolektivnom radu.

Posebna pažnja se poklanja razvijanju sposobnosti da se stečena znanja integrišu i primene u praksi. Jedan od važnih ciljeva je stimulisanje razvoja sposobnosti kreiranja i inovacije, kao i formiranje kritičkog mišljenja i razvoj inicijative studenata.

Ciljevi studijskog programa su u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.