Četvrta godina Štampa
Studije od 2014/15 - Osnovne akademske studije
    Predmeti i izborni predmeti četvrte godine studija
Red.
broj
Šifra Naziv (kraći opis predmeta)  pdf Seme. Tip 
pred.
Stat. Časovi aktivne
nastave
Pred.  Vežbe  DON 
Osta. ESPB
 * Zbog specifičnosti izvođenja terenske nastave, uvodni deo nastave će se održavati u trećoj godini studija. Ukupno časova
aktivne nastave na
godini studija 726
  60
1 OA4O3014 Zdravstveno vaspitanje 7 N O 3 1 0 0 4
2 OA4O3114 Motorna kontrola 7 N O 3 0 0 0 4
3 OA4O3214 Teorija i metodika fizičkog vaspitanja 2 7 TM O 2 1 0 1 3
4 OA4O3314 Tehnologija sportskog treninga 7 N O 2 1 0 4 5
5 OA4O3414 Teorija i metodika skijanja * 7 SA O 2 3 0 2 5
6 OA4O3514 Teorija i metodika borenja 7 SA O 1 2 0 0 3
7 OA4IB614 Izborni blok 6 7   IB         10
8 OA4O3614 Uvod u istraživački rad sa osnovama statistike 8 N O 2 1 0 0 3
9 OA4O3514N Teorija i metodika borenja – nastavak 8 SA O 1 2 0 0 3
10 OA4O3714 Teorija i metodika veslanja 8 SA O 1 2 0 0 3
11 OA4O3214N Teorija i metodika fizičkog vaspitanja 2 – nastavak 8 TM O 2 1 0 1 3
12 OA4O3814 Teorija i metodika fudbala 8 SA O 2 3 0 0 5
13 OA4IB714 Izborni blok 7 8   IB         6
14 OA4O3914 Završni rad               3
15   Stručna praksa                
Osnovne akademske studije - Predmeti izbornog bloka 6.
  Časovi aktivne
nastave
   
1 OA6I0114 Žena i sport 7 TM I 2 0 0 0 4
2 OA6I0214 Sport osoba sa invaliditetom 7 TM I 2 0 0 0 4
3 OA67IK14 Teorija i tehnologija kondicije 2 7 N I 2 2 0 1 6
4 OA67IR14 Teorija i tehnologija rekreacije 2 7 N I 2 2 0 1 6
5 OA67IS14 Teorija i tehnologija sportske grane 2 7 N I 2 2 0 1 6
Osnovne akademske studije - Predmeti izbornog bloka 7.
  Časovi aktivne
nastave
   
1 OA67IK14 Teorija i tehnologija kondicije 2 - nastavak 8 TM I 2 2 0 1 6
2 OA67IR14 Teorija i tehnologija rekreacije 2 - nastavak 8 TM I 2 2 0 1 6
3 OA67IS14 Teorija i tehnologija sportske grane 2 - nastavak 8 TM I 2 2 0 1 6
Osnovne akademske studije - Pomoćna navigacija
  arrow  Prva godina   arrow  Predmeti izbornog bloka 1.  
  arrow  Druga godina   arrow  Predmeti izbornog bloka 2.   arrow  Predmeti izbornog bloka 3.
  arrow  Treća godina   arrow  Predmeti izbornog bloka 4.   arrow  Predmeti izbornog bloka 5.