Druga godina Štampa
Studije od 2014/15 - Osnovne akademske studije
    Predmeti i izborni predmeti druge godine studija
Red.
broj
Šifra Naziv (kraći opis predmeta)  pdf Seme. Tip 
pred.
Stat. Časovi aktivne
nastave
Pred.  Vežbe  DON 
Osta. ESPB
  Ukupno časova
aktivne nastave na
godini studija 774,9
  60
1. OA2O1214 Biomehanika 3 N O 4 1 0 0 5
2. OA2O1314 Teorija i metodika atletike 3 N O 2 1 0 0 3
3. OA2O1414 Teorija i metodika rukometa 3 SA O 2 3 0 0 5
4. OA2O1514 Fiziologija fizičke aktivnosti 3 N O 3 0 0 0 3
5. OA2O1614 Didaktika 3 AO O 2 0 0 0 3
6. OA2O1714 Teorija i metodika ritmičke gimnastike 3 SA O 2 3 0 0 5
7. OA2IB214 Izborni blok 2 3   IB         8
8. OA4O1814 Korektivna gimnastika 4 N O 2 2 0 0 5
9. OA2O1914 Razvojna psihologija 4 AO O 2 2 0 0 4
10. OA2O1314N Teorija i metodika atletike – nastavak 4 SA O 2 3 0 0 5
11. OA2O2014 Teorija i metodika rekreacije 4 SA O 2 2 0 0 5
12. OA2O1514N Fiziologija fizičke aktivnosti – nastavak 4 N O 3 1 0 0 5
13. OA2IB314 Izborni blok 3 4   IB         4
Osnovne akademske studije - Predmeti izbornog bloka 2.
  Časovi aktivne
nastave
   
1. OA2I0114 Psihologija sporta 3 N I 2 0 0 0 4
2. OA2I0214 Objekti u sportu i fizičkom vaspitanju 3 AO I 2 1 0 0 4
3. OA2I0314 Organizacija i administracija u sportu 3 TM I 2 0 0 2 4
Osnovne akademske studije - Predmeti izbornog bloka 3.
  Časovi aktivne
nastave
   
1. OA3I0114 Orijentiring 4 SA I 1 2 0 0 4
2. OA3I0214 Šah 4 SA I 3 0 0 0 4
Osnovne akademske studije - Pomoćna navigacija
  arrow  Prva godina   arrow  Predmeti izbornog bloka 1.  
  arrow  Treća godina   arrow  Predmeti izbornog bloka 4.   arrow  Predmeti izbornog bloka 5.
  arrow  Četvrta godina   arrow  Predmeti izbornog bloka 6.   arrow  Predmeti izbornog bloka 7.