Prva godina Štampa
Studije od 2014/15 - Osnovne akademske studije
    Predmeti i izborni predmeti prve godine studija
Red.
broj
Šifra Naziv (kraći opis predmeta)  pdf Seme. Tip 
pred.
Stat. Časovi aktivne
nastave
Pred.  Vežbe  DON 
Osta. ESPB
  Ukupno časova
aktivne nastave na
godini studija 745
  60
1. OA1O0114 Antropomotorika 1 N O 2 2 0 0 4
2. OA1O0214 Opšta psihologija 1 AO O 2 2 0 0 5
3. OA1O0314 Engleski jezik 1 AO O 3 0 0 0 3
4. OA1O0414 Sociologija sa sociologijom sporta 1 AO O 3 0 0 0 4
5. OA1O0514 Teorija i metodika odbojke 1 SA O 2 3 0 0 5
6. OA1O0614 Teorija fizičke kulture 1 TM O 4 0 0 0 4
7. OA1O0714 Funkcionalna anatomija 1 N O 3 1 0 0 6
8. OA1O0114N Antropomotorika – nastavak 2 N O 1 3 0 0 6
9. OA1O0814 Istorija fizičke kulture 2 AO O 3 0 0 0 4
10. OA1O0914 Pedagogija 2 AO O 3 0 0 0 4
11. OA1O1014 Teorija i metodika elementarnih igara 2 SA O 1 2 0 0 3
12. OA1O1114 Teorija sporta 2 TM O 4 0 0 0 4
13. OA1O0714N Funkcionalna anatomija - nastavak 2 AO O 2 0 0 0 4
14. OA1IB114 Izborni blok 1 2   IB         4
Osnovne akademske studije - Predmeti izbornog bloka 1.
  Časovi aktivne
nastave
   
1. OA1I0114 Informatika 2 AO I 2 1 0 0 4
2. OA1I0214 Engleski jezik struke 2 AO I 3 0 0 0 4
Osnovne akademske studije - Pomoćna navigacija
  arrow  Druga godina   arrow  Predmeti izbornog bloka 2.   arrow  Predmeti izbornog bloka 3.
  arrow  Treća godina   arrow  Predmeti izbornog bloka 4.   arrow  Predmeti izbornog bloka 5.
  arrow  Četvrta godina   arrow  Predmeti izbornog bloka 6.   arrow  Predmeti izbornog bloka 7.