Ciljevi Štampa
Studije od 2014/15 - Osnovne akademske studije
Studijski program ima za cilj obrazovanje modernog, kompetentnog i samostalnog stručnjaka, u skladu sa savremenim trendovima u obrazovanju u svetu, uz uvažavanje zahteva vezanih za sticanje kompetencija za rad u obrazovanju i vaspitanju, sportu i rekreaciji. Ciljevi studijskog programa proizilaze iz sagledavanja stanja nauke i struke kod nas, kao i potrebe za obezbeđivanjem naučnog i stručnog kadra u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta. Ciljevi studijskog programa su u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.

Studijski program ima za cilj obrazovanje modernog, kompetentnog i samostalnog stručnjaka, u skladu sa savremenim trendovima u obrazovanju u svetu, uz uvažavanje zahteva vezanih za sticanje kompetencija za rad u obrazovanju i vaspitanju, sportu i rekreaciji. Ciljevi studijskog programa proizilaze iz sagledavanja stanja nauke i struke kod nas, kao i potrebe za obezbeđivanjem naučnog i stručnog kadra u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta. Ciljevi studijskog programa su u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.

U funkciji obezbeđivanja kompetentnosti budućih profesora fizičkog vaspitanja i sporta, studijski program sadrži niz opšte-obrazovnih, teorijsko-metodoloških, naučnih i stručno-aplikativnih predmeta.

Program ima sledeće ciljeve:

 • ovladavanje znanjima iz oblasti društvenih nauka značajnih za obavljanje poslova nastavnika, trenera i rekreatora,
 • ovladavanje znanjima iz oblasti biomedicinskih nauka koja su u funkciji teorije i metodike: fizičkog vaspitanja; sporta i rekreacije,
 • ovladavanje praktičnim veštinama neophodnim za rad u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji,
 • ovladavanje znanjima iz metodike fizičkog vaspitanja, metodike pojedinih sportskih grana, metodike sportskog treninga uopšte i metodike sportske rekreacije,
 • osposobljavanje studenata za kreativan rad u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji,
 • osposobljavanje studenata za školovanje na višim stepenima obrazovanja,
 • osposobljavanje studenata za usavršavanje i samoobrazovanje u procesu usavršavanja profesionalnih kompetencija,
 • osposobljavanje studenata da znanja stiču i putem savremenih informacionih tehnologija,
 • da se studenti osposobe za rad u fizičkom vaspitanja u mlađim i starijim razredima osnovne i srednje škole, kao i školskom sportu,
 • da se studenti osposobe za rad sa sportistima mlađih kategorija,
 • da se studenti osposobe za rad u sportu u skladu sa nomenklaturom zvanja i zanimanja,
 • da se studenti osposobe za rad u rekreaciji.

Program ima za cilj da studenti shvate interdisciplinarnost struke i da uspešno povezuju znanja različitih obrazovnih područja.

Program omogućava studentima da kroz njegovu realizaciju na praktičnim i teorijskim vežbama steknu znanja na osnovu neposrednog angažovanja.

Cilj programa je da studenti steknu i neophodan stepen opšte kulture koja je neophodna za njihovu profesionalnu delatnost.