Nastavni plan Štampa
Studije od 2014/15 - Master akademske studije
Kurikulum studijskog programa master - akademskih studija ima ukupno 5 obaveznih (4 jednosemetralna i 1 dvosemestralan) i 12 izbornih predmeta. Student treba da položi ispite iz 8 predmeta, uključujući i stručno-pedagošku praksu unutar predmeta, kao i izradu diplomskog rada.

Fond časova aktivne nastave u okviru studijskog programa je 615 časova, od toga 405 časova teorijskih predavanja i 210 časova praktičnih predavanja i vežbi.

Kurikulum studijskog programa master - akademskih studija ima ukupno 5 obaveznih (4 jednosemetralna i 1 dvosemestralan) i 12 izbornih predmeta. Student treba da položi ispite iz 8 predmeta, uključujući i stručno-pedagošku praksu unutar predmeta, kao i izradu diplomskog rada.

Fond časova aktivne nastave u okviru studijskog programa je 615 časova, od toga 405 časova teorijskih predavanja i 210 časova praktičnih predavanja i vežbi.

Od ukupnog broja ESPB bodova na studijskom programu Fizičko vaspitanje i sport (60), obavezni predmeti vrednuju se ukupno sa 32 boda (53,34%), a izborni predmeti sa 16 bodova (26,67%). Izrada diplomskog rada na studijskom programu vrednuje se sa 12 ESPB bodova.

Izborni predmeti grupisani su u dva izborna bloka i izučavaju se u oba (zimski i letnji) semestra.

U okviru izbornih blokova studentima se omogućava, između ostalih, izbor jednog od izbornih predmeta Teorija i tehnologija sportske grane, Teorija i tehnologija kondicije, Teorija i tehnologija rekreacije koji ih osposobljavaju za rad i u ovim područjima sporta.

Studentima se pruža mogućnost da kroz izborni predmet Korektivna gimnastika 2 usavrše svoja znanja u oblasti korektivno-pedagoškog rada. Kroz izborni predmet Menadžment u obrazovanju i sportu studentima se pružaju neophodna znanja iz upravljanja u sistemu obrazovanja i sporta. Izborni predmet Engleski jezik i akademsko pisanje osposobljava studente da metodološki ispravno pišu na engleskom jeziku, čitaju i prate stručnu i naučnu litertaturu iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta. Komunikolgija u fizičkom vaspitanju i sportu daje studentima produbljene osnove komuniciranja unutar sistema obrazovanja i sporta. Pored navedenih predmeta u okviru izbornih blokova studentima se omogućava izbor jednog predmeta i usmerenje ka istraživanjima iz oblasti psihologije, sociologije, fiziologije fizičke aktivnosti i biomehanike.

Specifikacije predmeta su date u Knjizi predmeta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja – Master akademske studije fizičkog vaspitanja i sporta.

Pored toga u Knjizi predmeta date su i detaljne specifikacije predmeta. Opis predmeta sadrži naziv predmeta, imena nastavnika i saradnika, status predmeta, šifru premeta, broj ESPB bodova, semestar, nedeljni i godišnji fond časova. Pored toga detaljna specifikacija sadrži kratak opis predmeta, preduslove koje student mora da ispuni da bi slušao predmet, cilj predmeta sa očekivanim ishodima, sadržaj predmeta, plan izvođenja predavanja i vežbi po nedeljama, nastavnu literaturu, metode izvođenja nastave, način provere znanja i ocenjivanje, kao i sve podatke o organizaciji realizovanja nastave i obaveštavanja studenata o njihovim pravima i obavezama.


    Prva godina     Predmeti izbornog bloka 1.     Predmeti izbornog bloka 2.