Prva godina Štampa
Studije od 2014/15 - Master akademske studije
  arrows  Predmeti i izborni predmeti prve godine studija
Red.
broj
Šifra Naziv (kraći opis predmeta)  pdf Seme. Tip 
pred.
Stat. Časovi aktivne
nastave
Pred.  Vežbe  Prakt. 
Osta. ESPB
* Studenti koji nisu imali na osnovnim akademskim sudijama TiM FV moraju da polože TiM FV 1 i 2. Ukupno časova
aktivne nastave na
godini studija 615
  60
1. DA1O0114 Analitika i dijagnostika u FV i sportu 1 N O 3 2   4 5
2. DA1O0214 Informacioni sistemi u FV i sportu 1 N O 3 2   0 5
3. DA1O0314 Metodologija istraživanja u FV i sportu 1 TM O 3 1   5 4
4. DA1O0414 Pedagoška psihologija 1 AO O 3 1   0 5
5. DA1IB114 Izborni blok 1 1   IB 6 3     11
6. DA1O0314N Metodologija istraživanja u FV i sportu – nastavak 2 TM O 3 3   4 8
7. DA1O0514 Teorija i metodika fizičkog vaspitanja 3 (uslov) * 2 SA O 3 1   2 5
8. DA1IB214 Izborni blok 2 2   IB 3 1     5
9. DA1O0614 Diplomski rad 2   O         12
            405 210      
Master akademske studije - Predmeti izbornog bloka 1. **
** Bira se jedan predmet od 6 i jedan od 5 ESPB.
*** Studenti koji nisu imali na osnovnim akademskim studijama ove predmete moraju da polože Teoriju i tehnologiju ... 1 i 2, odnosno Korektivnu gimnastiku.
Časovi aktivne
nastave
   
1. DA1IK01 Teorija i tehnologija kondicije 3 (uslov) *** 1 SA I 3 2 0 8 6
2. DA1IRE2 Teorija i tehnologija rekreacije 3 (uslov) *** 1 SA I 3 2 0 4 6
3. DA1ISG3 Teorija i tehnologija sportske grane 3 (uslov) *** 1 SA I 3 2 0 8 6
4. DA1IKG1 Korektivna gimnastika 2 (uslov za druge) *** 1 SA I 3 2 0 8 6
5. DA1IMS2 Menadžment u obrazovanju i sportu 1 TM I 3 1 0 8 5
6. DA1IEA3 Engleski jezik i akademsko pisanje 1 AO I 3 1 0 4 5
7. DA1IKM4 Komunikologija u fizičkom vaspitanju i sportu 1 AO I 3 1 0 4 5
Master akademske studije - Predmeti izbornog bloka 2. ****
**** Bira se jedan predmet. Časovi aktivne
nastave
   
1. DA2IIP1 Istraživanja u psihologiji sporta 2 N I 3 1 0 4 5
2. DA2IIS2 Istraživanja u sociologiji sporta 2 N I 3 1 0 4 5
3. DA2IIB3 Istraživanja u biomehanici 2 N I 3 1 0 8 5
4. DA2IIF5 Istraživanja u fiziologiji fizičke aktivnosti 2 N I 3 1 0 8 5
5. DA2IIA6 Istraživanja u antropomotorici 2 N I 3 1 0 8 5