Ciljevi Štampa
Studije od 2014/15 - Master akademske studije
Studijski program Fizičko vaspitanje i sport ima za cilj formiranje kompetentnog i samostalnog stručnjaka, u skladu sa savremenim trendovima u obrazovanju u svetu, uz uvažavanje zahteva vezanih za procese na kojima se savremeno školovanje zasniva. Ciljevi studijskog programa proizilaze iz normativnih-zakonskih akata koji su doneti na nivou Republike Srbije. Proizilaze iz potreba za školovanjem kadrova u oblasti obrazovanja i sporta na višem nivou, a u skladu sa dostignućima nauke i struke u zemlji i inostranstvu. Cilj studijskog programa je u funkciji obezbeđivanja naučnog i stručnog kadra u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.

Studijski program Fizičko vaspitanje i sport ima za cilj formiranje kompetentnog i samostalnog stručnjaka, u skladu sa savremenim trendovima u obrazovanju u svetu, uz uvažavanje zahteva vezanih za procese na kojima se savremeno školovanje zasniva. Ciljevi studijskog programa proizilaze iz normativnih-zakonskih akata koji su doneti na nivou Republike Srbije. Proizilaze iz potreba za školovanjem kadrova u oblasti obrazovanja i sporta na višem nivou, a u skladu sa dostignućima nauke i struke u zemlji i inostranstvu. Cilj studijskog programa je u funkciji obezbeđivanja naučnog i stručnog kadra u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.

U funkciji kompetentnosti studenata, studijski program sadrži niz opšte-obrazovnih, teorijsko-metodoloških i naučnih predmeta koji su uslov za razumevanje i relizovanje stručno-aplikativnih predmeta.

Program ima sledeće ciljeve:

 • ovladavanje znanjima iz oblasti društvenih nauka značajnih za obavljanje poslova nastavnika, trenera i organizatora sportske rekreacije,
 • ovladavanje znanjima iz oblasti biomedicinskih nauka koja su u funkciji teorije i metodike: fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije,
 • ovladavanje praktičnim veštinama neophodnim za rad u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji,
 • ovladavanje znanjima iz metodike fizičkog vaspitanja, metodike pojedinih sportskih grana, metodike sportskog treninga uopšte i metodike sportske rekreacije,
 • osposobljavanje studenata za kreativan rad u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji,
 • osposobljavanje studenata za školovanje na doktorskim studijama,
 • osposobljavanje studenata za usavršavanje i samoobrazovanje u procesu profesionalnih kompetencija,
 • osposobljavanje studenata da znanja stiču putem savremenih informacionih tehnologija,
 • da se studenti dodatno osposobe za rad u fizičkom vaspitanju u mlađim i starijim razredima osnovne škole, kao i za rad u fizičkom vaspitanju u srednjoj školi,
 • da se studenti dodatno osposobe za rad sa sportistima mlađih kategorija,
 • da se studenti dodatno osposobe za rad u sportu u skladu sa nomenklaturom zvanja i zanimanja,
 • da se studenti dodatno osposobe za rad u rekreaciji.

Ciljevi programa su usklađeni sa komptencijama stečenim na Osnovnim akademskim studijama.

Program ima za cilj da se studenti obrazuju u skladu sa interdisciplinarnošću struke što omogućava uspešno povezivanje znanja iz različitih obrazovnih područja. Realizacija programa omogućava studentima da ovladaju teorijskim i praktičnim znanjima na osnovu neposrednog angažovanja. Cilj programa je da studenti steknu i neophodan stepen opšte kulture koja je neophodna za njihovu profesionalnu delatnost.