Svrha Štampa
Studije od 2014/15 - Master akademske studije
Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za rad u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i sticanje zvanja Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta. Studijski program doprinosi unapređenju stečenih znanja kroz Osnovne akademske studije fizičkog vaspitanja sporta i unapređenju stručnog rada i razvoju oblasti fizičkog vaspitanja i sporta. Studijski program omogućuje upoznavanje sa savremenim naučnim saznanjima i dostignućima u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, formiranje kritičkog stava i razvoj kritičkog mišljenja. Formiranje neophodnih početnih osnova u osposobljavnju za istraživački rad koji se stiču na doktorskim studijama.

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za rad u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i sticanje zvanja Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta. Studijski program doprinosi unapređenju stečenih znanja kroz Osnovne akademske studije fizičkog vaspitanja sporta i unapređenju stručnog rada i razvoju oblasti fizičkog vaspitanja i sporta. Studijski program omogućuje upoznavanje sa savremenim naučnim saznanjima i dostignućima u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, formiranje kritičkog stava i razvoj kritičkog mišljenja. Formiranje neophodnih početnih osnova u osposobljavnju za istraživački rad koji se stiču na doktorskim studijama.

Fizičko vaspitanje i sport su delatnosti od izuzetnog značaja, kako za naše društvo, tako i za savremenu civilizaciju. Uloga programa je školovanje kompetentnih stručnih kadrova za rad u obrazovnom sistemu i sistemu sporta. Društvena uloga sagledava se, pre svega, sa stanovišta potreba u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i njegovog značaja u životu dece, omladine i odraslih.

Program obezbeđuje sticanje kompentencija koje su društveno, ne samo opravdane i korisne, nego i neophodne, osposobljava kadrove za samostalno vođenje raznovrsnih programa i njihovog istraživanja (analitika i dijagnstika).
Studijski program Master akademskih studija Fizičko vaspitanje i sport ima za svrhu: sticanje znanja koja su u funkciji osposobljavanja za rad u području fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije u skladu sa kompetencijama stečenim na Osnovnim akademskim studijama. Osposobljavanje studenata za logičko povezivanje nastavnih celina u funkciji delatnosti kojom će se baviti; osposobljavanje studenata za nastavak školovanja na višem stepenu obrazovanja.

Svrha studijskog programa je u potpunosti u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Nastavni sadržaji koji se izučavaju u okviru studijskog programa usklađeni su sa generalnom misijom i ciljevima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u stvaranju modernih, kompetentnih i samostalnih stručnjaka u oblasti fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije, a u skladu sa potrebama društvene zajednice.