O studijama Štampa
Studije od 2014/15 - Master akademske studije
Cilj studijskog programa Master akademskih studija-Fizičko vaspitanje i sport je formiranje kompetentnog i samostalnog stručnjaka, u skladu sa savremenim trendovima u obrazovanju u svetu, uz uvažavanje zahteva vezanih za procese na kojima se savremeno školovanje zasniva. Ciljevi studijskog programa proizilaze iz sagledavanja stanja nauke i struke u zemlji, kao i potrebe za obezbeđivanjem naučnog i stručnog kadra u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.
Po završetku studijskog programa Master akademskih studija fizičkog vaspitanja i sporta student će biti osposobljen za rad u:

Cilj studijskog programa Master akademskih studija-Fizičko vaspitanje i sport je formiranje kompetentnog i samostalnog stručnjaka, u skladu sa savremenim trendovima u obrazovanju u svetu, uz uvažavanje zahteva vezanih za procese na kojima se savremeno školovanje zasniva. Ciljevi studijskog programa proizilaze iz sagledavanja stanja nauke i struke u zemlji, kao i potrebe za obezbeđivanjem naučnog i stručnog kadra u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.
Po završetku studijskog programa Master akademskih studija fizičkog vaspitanja i sporta student će biti osposobljen za rad u:

  • obrazovnom sistemu-školskom fizičkom vaspitanju (nastava i vančasovne aktivnosti) na svim nivoima obrazovanja, kao i svim institucijama koje se bave fizičkim vaspitanjem,
  • naučnim institucijama, institucijama upravljačke, nadzorne i razvojne orijentacije,
  • sportu (teorija i tehnologija izabranog sporta, opšti poslovi u sistemu sporta)
  • rekreaciji /sportska rekreacija (organizacija i tehnologija procesa u rekreaciji),
  • istraživačkim ustanovama i svim institucijama koje se bave razvojem, upravljanjem i kontrolom u oblasti sporta,, u skladu sa diplomom stečenom na osnovnim akademskim studijama.

Završetkom ovog studijskog programa studenti stiču stručni naziv Master - profesor fizičkog vaspitanja i sporta.

Uslovi za upis ovog studijskog programa su propisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i posebnim uslovima Konkursa. Pravo upisa imaju lica koja su završila osnovne akademske studije ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova.

Studijski program sadrži 5 obaveznih (4 jednosemestralna i 1 dvosemestralni), 12 izbornih predmeta i diplomski rad.
Sadržaji i detaljna specifikacija predmeta dati su u Knjizi predmeta studijskog programa.

Program se izvodi na način karakterističan za studije fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije. Nastava se realizuje u objektima Fakulteta, a deo nastave (praktične vežbe i stručna praksa) izvodi se u sportskim klubovima, školama, reprezentativnim selekcijama, kao i u drugim institucijama sa kojima Fakultet ima ugovorenu saradnju. Pored toga studijski program predviđa produbljena znanja iz analitike i dijagnostike procesa koji se izučavaju u okviru pojedinih predmeta.
Na ovom studijskom programu kroz sticanje praktičnih znanja i veština posebno je naglašeno obrazovanje i osposobljavanje studenata za samostalan rad u obrazovnim ustanovama, kao i rad u istraživačkim ustanovama i institucijama koje se bave razvojem, upravljanjem i kontrolom u oblasti sporta. Stručno-pedagoška praksa se obavlja u školama, sportskim klubovima, kao i u drugim institucijama sa kojima Fakultet ima ugovorenu saradnju.
Programski ciklus studijskog programa traje jednu godinu (2 semestra) sa ukupno 60 ESPB bodova.
Svaki predmet iz studijskog programa iskazuje se brojem ESPB bodova, a obim studija izražava se zbirom ESPB. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u okviru 40-časovne radne nedelje tokom jedne školske godine i ravnomerno je raspoređen da se u svakom semestru može ostvariti 30 ESPB bodova.
Diplomski rad na studijskom programu osnovnih akademskih studija vrednuje se sa 12 ESPB bodova.

Preduslovi za upis pojedinih predmeta su izraženi definisanjem minimuma ostvarenih ispitnih obaveza na predmetima iz prethodnog semestra.

Student drugog fakulteta može preći na studijski program Fizičko vaspitanje i sport pod uslovima propisanim važećim zakonima, Statutom i Pravilnikom o master akademskim studijama.