Treća godina Štampa
Studije od 2014/15 - Doktorske akademske studije
  arrows  Predmeti treće godine studija
III godina - Modul fundamentalnih istraživanja humane lokomocije
Red.
broj
Šifra Naziv (kraći opis predmeta)  pdf Seme. Status Časovi aktivne
nastave
Predav.     SIR 
ESPB
  Ukupno časova
aktivne nastave na
godini studija 600
60
1. DREO0714 Istraživački rad u laboratoriji 3 5 O 0 14 10
2. DREO0814 Pisanje istraživačkog rada 5 O 0 26 20
3. DREO0914 Doktorska disertacija 6 O 0 0 30
III godina - Modul primenjenih istraživanja humane lokomocije
Red.
broj
Šifra Naziv (kraći opis predmeta)  pdf Seme. Status Časovi aktivne
nastave
Predav.     SIR 
ESPB
  Ukupno časova
aktivne nastave na
godini studija 600
60
1. DREO0914 Istraživački rad u laboratoriji 3 5 O 0 14 10
2. DREO1014 Pisanje istraživačkog rada 5 O 0 26 20
3. DREO1114 Doktorska disertacija 6 O 0 0 30
Doktorske akademske studije - Pomoćna navigacija
 arrows I godina - Zajedničke osnove    
 arrows II godina - Modul fundamentalnih istraživanja humane lokomocije  arrows Izborni blok 1.  arrows Izborni blok 2.
 arrows II godina - Modul primenjenih istraživanja humane lokomocije  arrows Izborni blok 1.  arrows Izborni blok 2.