Druga godina Štampa
Studije od 2014/15 - Doktorske akademske studije
  arrows  Predmeti druge godine studija
II godina - Modul fundamentalnih istraživanja humane lokomocije
Red.
broj
Šifra Naziv (kraći opis predmeta)  pdf Seme. Status Časovi aktivne
nastave
Predav.     SIR 
ESPB
Napomena: U 3. semestru modula fundamentalnih istraživanja biraju se 2 od 4 izborna predmeta, kojim se određuju i 2 odgovarajuća izborna seminara u 4. semestru (primer: Biomehanika i Seminari iz Biomehanike). Ukupno časova
aktivne nastave na
godini studija 720
60
1. DREFUIB1 Izborni blok 1 3 I 8 8 20
2. DREFUO05 Istraživački rad u laboratoriji 1 3 O 0 8 10
3. DREFUIB2 Izborni blok 2 (Seminari 1) 4 I 8 8 20
4. DREFUO06 Istraživački rad u laboratoriji 2 4 O 0 8 10
II godina - Modul fundamentalnih istraživanja humane lokomocije - Predmeti izbornog bloka 1.
  Časovi aktivne
nastave
 
1. DREFU1I1 Biomehanika 3 I 4 4 10
2. DREFU1I2 Motorna kontrola 3 I 4 4 10
3. DREFU1I3 Motoričke sposobnosti 3 I 4 4 10
4. DREFU1I4 Sportska medicina sa fiziologijom fizičke aktivnosti 3 I 4 4 10
II godina - Modul fundamentalnih istraživanja humane lokomocije - Predmeti izbornog bloka 2.
  Časovi aktivne
nastave
 
1. DREFU2I1 Seminari iz Biomehanike 4 I 4 4 10
2. DREFU2I2 Seminari iz Motorne kontrole 4 I 4 4 10
3. DREFU2I3 Seminari iz motoričkih sposobnosti 4 I 4 4 10
4. DREFU2I4 Seminari iz Sportske medicine sa fiziologijom fizičke aktivnosti 4 I 4 4 10
II godina - Modul primenjenih istraživanja humane lokomocije
Red.
broj
Šifra Naziv (kraći opis predmeta)  pdf Seme. Status Časovi aktivne
nastave
Predav.     SIR 
ESPB
Napomena: U 3. semestru modula primenjenih istraživanja humane lokomocije bira se 1 od 3 izborna predmeta, kojim se određuje i 1 odgovarajući izborni seminar u 4. semestru (primer: Primenjena istraživanja u sportu i Seminari iz primenjenih istraživanja u sportu). Ukupno časova
aktivne nastave na
godini studija 720
60
1. DREPRO05 Teorijske osnove primenjenih istraživanja 1 3 O 4 4 10
2. DREPRIB1 Izborni blok 1 3 I 4 4 10
3. DREPRO06 Istraživački rad u laboratoriji 1 3 O 0 8 10
4. DREPRO07 Teorijske osnove primenjenih istraživanja 2 4 O 4 4 10
5. DREPRIB2 Izborni blok 2 (Seminari 1) 4 I 4 4 10
6. DREPRO08 Istraživački rad u laboratoriji 2 4 O 0 8 10
II godina - Modul primenjenih istraživanja humane lokomocije - Predmeti izbornog bloka 1.
  Časovi aktivne
nastave
 
1. DREPR1I1 Primenjena istraživanja u sportu 3 I 4 4 10
2. DREPR1I2 Primenjena istraživanja u rekreaciji 3 I 4 4 10
3. DREPR1I3 Primenjena istraživanja u fizičkom vaspitanju 3 I 4 4 10
II godina - Modul primenjenih istraživanja humane lokomocije - Predmeti izbornog bloka 2.
  Časovi aktivne
nastave
 
1. DREPR2I1 Seminari iz primenjenih istraživanja u sportu 4 I 4 4 10
2. DREPR2I2 Seminari iz primenjenih istraživanja u rekreaciji 4 I 4 4 10
3. DREPR2I3 Seminari iz primenjenih istraživanja u fizičkom vaspitanju 4 I 4 4 10
Doktorske akademske studije - Pomoćna navigacija
 arrows I godina - Zajedničke osnove    
 arrows III godina - Modul fundamentalnih istraživanja humane lokomocije    
 arrows III godina - Modul primenjenih istraživanja humane lokomocije