Ciljevi Štampa
Studije od 2014/15 - Doktorske akademske studije
Obrazovni ciljevi studijskog programa doktorskih studija su u skladu sa savremenim trendovima u obrazovanju u svetu, kao i sa potrebama našeg društva. Oni proizilaze iz objektivnog sagledavanja stanja potreba za obezbeđivanjem kadra sa najvišim stepenom obrazovanja u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja organizuje doktorske studije u cilju: omogućavanja celovitog sagledavanja i razumevanja istraživačkog procesa, posebno eksperimentalnih metoda istraživanja humane lokomocije, razvoja naučne oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, unapređenja naučnoistraživačkog i stručnog rada.

Obrazovni ciljevi studijskog programa doktorskih studija su u skladu sa savremenim trendovima u obrazovanju u svetu, kao i sa potrebama našeg društva. Oni proizilaze iz objektivnog sagledavanja stanja potreba za obezbeđivanjem kadra sa najvišim stepenom obrazovanja u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja organizuje doktorske studije u cilju: omogućavanja celovitog sagledavanja i razumevanja istraživačkog procesa, posebno eksperimentalnih metoda istraživanja humane lokomocije, razvoja naučne oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, unapređenja naučnoistraživačkog i stručnog rada.

Cilj doktorskih studija podrazumeva sticanje određenih fundamentalnih teorijskih i posebno praktičnih, primenjivih znanja, korišćenje relevantnih metoda i tehnika istraživanja, osposobljavanje za praćenje savremene literature, korišćenje baza podataka, korišćenje savremene opreme koja je potrebna za naučnoistraživački rad, upoznavanje sa savremenim informaciono-komunikacionim tehnologijama, tumačenje rezultata istraživanja i razvoj kritičkog mišljenja.

Doktorske studije osposobljavaju kadrove za samostalno vođenje originalnih naučnih istraživanja i razvijanje novih tehnologija i samostalan naučni rad u skladu sa najvišim stručnim i etičkim standardima.

Putem nastave, istraživačkog rada i objavljivanja rezultata svoga rada, studenti će biti u prilici da komuniciraju sa srodnim institucijama, koje se bave istim ili sličnim problemima, kako u zemlji, tako i međunarodnom okruženju.

Ciljevi studijskog programa doktorskih studija su usklađeni sa savremenim pravcima razvoja istraživanja humane lokomocije i u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.