Ciljevi Štampa

Specijalističke strukovne studije Sporta, putem obrazovnih sadržaja u okviru predviđenih modula, imaju za cilj postizanje kompetencija Trenera specijaliste u izabranoj užoj oblasti, koje su u skladu sa savremenim trendovima sličnih programa u svetu. U procesu sticanja kompetencija primenjuju se odgovarajuće metode organizacije nastave i procesa učenja u polju sporta i fizičkog vaspitanja.

Ciljevi studijskog programa proizilaze iz važećih dokumenata: Stategije razvoja sporta i Zakona o sportu, kao i drugih normativnih-zakonskih akata koji su doneti na nivou Republike Srbije, kao i potrebe za školovanjem kadrova sa proširenim i produbljenim znanjima, umenjima i veštinama u užim oblastima sporta, nego što je to bilo na prvom nivou studija. Cilj studijskog programa je u funkciji obezbeđivanja specijalizovanog stručnog kadra u oblasti sporta u skladu sa zahtevima Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Cilj studijskog programa je da, putem zajedničkih predmeta za sve module obezbedi obrazovni okvir u skladu sa interdisciplinarnim i multidisciplinarnim karakterom struke. Na taj način studenti proširuju opštu kulturu i specifična znanja koja su neophodna za njihovu profesionalnu delatnost. U tom smislu program ima sledeće ciljeve:

 • ovladavanje znanjima iz oblasti bio-medicinskih nauka, kao što su: energetika u i ergometrija u sportu, rekreaciji i specijalnom obrazovanju;
 • ovladavanje znanjima oblasti društveno-humanističkih nauka koja uključuju integracije i komunikacije u sportu, rekreaciji i specijalnom obrazovanju i
 • ovladavanje znanjima iz oblasti preduzetništva u sportu.

Obrazovni ciljevi Specijalističkih strukovnih studija ostvaruju se u jednoj od četiri uže specijalističke oblasti - modula: M1- Dečiji sport; M2 - Sport sa izabranom sportskom granom, M3 – Velnes i fitnes i M4 - Specijalno fizičko obrazovanje. Ciljevi studijskog programa su proširivanje i produbljivanje znanja umenja i veština u odnosu na prvi nivo obrazovanja:

 • ovladavanje specifičnim, aplikativnim znanjima i praktičnim veštinama neophodnim za rad u izabranoj užoj oblasti specijalizacije,
 • ovladavanje znanjima iz teorije i metodike organizacije procesa rada i metodike učenja veština,
 • ovladavanje i samostalna primena znanja iz planiranja, programiranja, primene mera sigurnosti, analize aktivnosti i zaključivanja kao osnovnih elemenata istraživanja procesa rada,
 • osposobljavanje studenata za kreativan rad, rad u novim, nepoznatim uslovima i timski rad,
 • osposobljavanje za praćenje novina u informacionim tehnologijama,
 • osposobljavanje za usavršavanje i samoobrazovanje u procesu unapređivanja profesionalnih kompetencija,
 • osposobljavanje za aktivan odnos prema problemima u struci i učešće u njihovom rešavanju u užoj i široj društvenoj zajednici,
 • osposobljavanje za integrisanu primenu stečenih znanja u praksi. U tom smislu jedan od važnih ciljeva je stimulisanje razvoja kreativnih i inovacionih sposobnosti, kritičkog mišljenja, kao i inicijative studenata.

Ciljevi programa su usklađeni sa kompetencijama stečenim na Prvom nivou studija. Oni su, takođe, u skladu sa definisanim zadacima i ciljevima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i doprinose njihovom realizovanju.

 

 Povratak na početnu stranu "Specijalističke strukovne studije sporta"