Predmeti OAS i OSS TiM Veslanja Poziv za volontiranje na svetskom kupu u veslanju