Predmeti OAS i OSS TiM Veslanja Poziv za učešće na prvenstvu FSFV u veslanju na veslačkom ergometru 2011