Predmeti OAS i OSS Sociologija sa soc.sporta Tribina: „Organizacija sportsko-rekreativnih aktivnosti za decu bez roditeljskog staranja u institucijama za zbrinjavanje“