Predmeti OAS i OSS Sociologija sa soc.sporta Studenti 2. godine (OSS) koji su položili 1. kolokvijum