Predmeti OAS i OSS Biomehanika Rezultati II kolokvijuma - teorijski deo