Organizacija i upravljanje - Dekanat Štampa
O Fakultetu

Organizacija, ovlašćenja i odgovornosti organa upravljanja Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja zasnovani su na Zakonu o visokom obrazovanju i utvrđeni Statutom Fakulteta. Upravljanje Fakultetom sprovode: organ upravljanja, organi poslovođenja i stručni organi Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.

Organ upravljanja Fakultetom je Savet koji ima 23 člana od kojih su 15 predstavnici Fakulteta, 4 člana imenuje osnivač, a 4 bira Studentski parlament Fakulteta.

Organi poslovođenja su dekan i prodekani Fakulteta čiji su izbor i nadležnosti utvrđeni Statutom Fakulteta.

Stručni organi Fakulteta su: Nastavno-naučno i Izborno veće Fakulteta; Veće doktorskih studija; Veće diplomskih akademskih studija; Veće strukovnih studija.

Delatnost studentskog parlamenta utvrđena je Statutom i Pravilnikom o radu studentskog parlamenta Fakulteta.

Delatnost Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja odvija se kroz realizovanje pet studijskih programa u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, naučnoistraživački rad, saradnju sa naučnim, obrazovnim i sportskim institucijama na državnom i međunarodnom nivou.

Rad organa upravljanja i poslovođenja, stručnih organa i studentskog parlamenta se periodično ocenjuje na osnovu podnetih izveštaja o radu (najmanje jednom godišnje).

 

Dekanat Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja sačinjavaju dekan fakulteta i tri prodekana:
( telefon +381(11)3531-011, faks +381(11)3531-100, e-pošta Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli )
Uvećaj +
Dekan
Prof. dr Saša Jakovljević
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Uvećaj +
Tehnički sekretar
Irena Obradović
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Uvećaj +
Sekretar
Milena Lazarević
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Uvećaj +
Prodekan za nastavu
Prof. dr Stanimir Stojiljković
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
 
Uvećaj +
Prodekan za finansijsko-materijalne
poslove
Prof. dr Vladan Vukašinović
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Uvećaj +
Prodekan za naučno-istraživački
rad i saradnju
Docent dr Vladimir Mrdaković
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Organizacione jedinice:
( organizacija rada Fakulteta sprovodi se preko organizacionih jedinica )
Katedre
Centar za permanentno usavršavanje kadrova u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta
Centar za međunarodnu saradnju
Biblioteka
Muzej sporta
Centar za izdavačku delatnost
Metodičko–istraživačka laboratorija
Stručne službe:
Služba opštih pravnih i kadrovskih poslova
Služba finansijsko-materijalnih poslova
Služba za studentska pitanja
Služba tehničkih i pomoćno tehničkih poslova