Ciljevi i zadaci Štampa
O Fakultetu

Osnovni zadatak i misija Fakulteta su aktivnosti na realizovanju društvenih potreba za kvalitetno školovanim stručnjacima i naučnim radnicima, koji svoju delatnost vrše u dva velika sistema: obrazovanju i sportu, kao i zadovoljenje svih potreba društva za specijalizovano obrazovanim stručnjacima u ovoj oblasti. Fakultet organizuje studije na svim nivoima akademskih studija fizičkog vaspitanja i sporta i strukovnih studija sporta i rekracije.

Zadatak Fakulteta je obezbeđivanje uslova za naučno-istraživačku i nastavnu delatnost, prenošenje naučnih i stručnih znanja i veština i saradnja koja omogućava nastavnicima, saradnicima i studentima uključivanje u naučna istraživanja i rad u praksi.

Cilj Fakulteta je formiranje, kompetentnog i samostalnog stručnjaka i naučnog radnika, u skladu sa savremenim trendovima obrazovanja u svetu, uz uvažavanje zahteva vezanih za procese na kojima se savremeno školovanje zasniva (konkretni, ostvarljivi i merljivi). Ciljevi koji proizilaze iz sagledavanja stanja nauke i struke u zemlji i potrebe za obezbeđivanjem naučnog i stručnog kadra u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta su:

indent2 Unapređivanje organizacije i efikasnosti studiranja;
indent2 Primena naučnih i obrazovnih standarda i sprovođenje državne obrazovne politike;
indent2 Unapređivanje studijskih programa;
indent2 Usklađivanje sa studijskim programima drugih obrazovnih institucija u zemlji i svetu radi transfera kredita (ESPB) i povećanja mobilnosti studenata;
indent2 Razvijanje kritičkog mišljenja, sposobnosti razmene ideja i timskog rada;
indent2 Osposobljavanje za usavršavanje i uspešan razvoj profesionalne karijere;
indent2 Praćenje uspešnosti diplomiranih studenata i korišćenje njihovih mišljenja pri oceni kvaliteta studijskih programa;
indent2 Omogućavanje aktivnog učešća studenata u upravljanju, radu i oceni kvaliteta svih oblasti rada Fakulteta;
indent2 Saradnje u okviru sistema obrazovanja i sporta;
indent2 Poboljšavanje prostornih i materijalno-tehničkih resursa, prostora i opreme za naučnoistraživački rad i specijalizovanih prostora za uže stručne sadržaje;
indent2 Obezbeđivanje kvalitetnog nastavnog osoblja i njihovo permanentno usavršavanje;
indent2 Razvijanje izdavačke delatnosti i bogaćenje bibliotečkog fonda;
indent2 Ispunjavanje standarda kvaliteta i sprovođenja procedura kontrole kvaliteta u svim segmentima rada.