Javne nabavke JN 1.3.5/2017. Izrada glavnog projekta Balon hale za borilačke sportove i gimanstiku (otvoreni postupak)