Javne nabavke JN 06/2016 Potrošni materijal za održavanje objekta