Javne nabavke JN 02/2016 - Konkurs za javnu nabavku kancelarijskog materijala