Javne nabavke Obaveštenje u vezi sa postupkom javne nabavke 10/2013