Javne nabavke Zakup prostora u zgradi Fakulteta (JN 10/2013)