Nastavnici i saradnici Print

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu ima dvadeset i dva redovna profesora, petnaest vanrednih profesora, četrnaest docenata, sedam asistenata i jednog saradnika u nastavi. Trenutno nema angažovanih saradnika na projektima.

Redovni profesori
1. Dr Aleksandar Janković 9. Dr Dušan Mitić 17. Dr Robert Ropret
2. Dr Aleksandar Nedeljković 10. Dr Duško Ilić 18. Dr Sanja Mandarić
3. Dr Branislav Jevtić 11. Dr Zoran Valdevit 19. Dr Saša Jakovljević
4. Dr Vladan Vukašinović 12. Dr Irina Juhas 20. Dr Slađana Mijatović
5. Dr Goran Kasum 13. Dr Marija Macura 21. Dr Snežana Radisavljević Janić
6. Dr Goran Nešić 14. Dr Marina Đorđević-Nikić 22. Dr Stanimir Stojiljković
7. Dr Dejan Suzović 15. Dr Milivoj Dopsaj    
8. Dr Dragan Mirkov 16. Dr Nenad Janković    
Vanredni profesori
1. Dr Ana Vesković 6. Dr Vladimir Mrdaković 11. Dr Igor Ranisavljev
2. Dr Ana Orlić 7. Dr Darko Mitrović 12. Dr Lidija Moskovljević
3. Dr Bojan Leontijević 8. Dr Željko Rajković 13. Dr Milan Matić
4. Dr Branka Savović 9. Dr Zoran Pajić 14. Dr Milinko Dabović
5. Dr Vladimir Ilić 10. Dr Ivana Milanović 15. Dr Sandra Radenović
Docenti
1. Dr Aleksandra Popović 6. Dr Zoran Bratuša 11. Dr Nikola Majstorović
2. Dr Branka Marković 7. Dr Marko Ćosić 12. Dr Olivera Knežević
3. Dr Vladimir Miletić 8. Dr Milan Petronijević 13. Dr Radivoj Mandić
4. Dr Goran Prebeg 9. Dr Miloš Marković 14. Dr Slobodanka Dobrijević
5. Dr Gordana Vekarić 10. Dr Miloš Mudrić    
Asistenti
1. Vladimir Grbić 4. Lazar Tomić 7. Sonja Kocić Pajić
2. Vladimir Milošević 5. Marija Čolić    
3. Iva Bubanja 6. Dr med. Sanja Mirković    
Saradnici u nastavi
Saradnici na projektu
Trenutno nema angažovanih saradnika na projektima
Nastavnici ranijih peioda

 

Last Updated on Wednesday, 31 March 2021 11:26