Nastavnici i saradnici Print

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu ima dvadeset i tri redovna profesora, trinaest vanrednih profesora, sedamnaest docenata, devet asistenata, jednog nastavnika stranog jezika i jednog gostujućeg profesora. Тrenutno nema angažovanih saradnika u nastavi i na projektima.

Redovni profesori
1. Dr Aleksandar Janković 9. Dr Dragan Jocić 17. Dr Marija Macura
2. Dr Aleksandar Nedeljković 10. Dr Dragan Mirkov 18. Dr Marina Đorđević-Nikić
3. Dr Božo Bokan 11. Dr Dušan Mitić 19. Dr Milivoj Dopsaj
4. Dr Branislav Jevtić 12. Dr Dušan Ugarković 20. Dr Saša Jakovljević
5. Dr Vladan Vukašinović 13. Dr Dušanka Lazarević 21. Dr Slađana Mijatović
6. Dr Vladimir Koprivica 14. Dr Duško Ilić 22. Dr Srećko Jovanović
7. Dr Goran Kasum 15. Dr Đorđe Stefanović 23. Dr Stanimir Stojiljković
8. Dr Goran Nešić 16. Dr Irina Juhas    
Vanredni profesori
1. Dr Ana Vesković-Đaković 6. Dr Dejan Suzović 11. Dr Robert Ropret
2. Dr Ana Orlić 7. Dr Zoran Valdevit 12. Dr Sanja Mandarić
3. Dr Vladimir Ilić 8. Dr Zoran Pajić 13. Dr Snežana Radisavljević Janić
4. Dr Darko Mitrović 9. Dr Ivana Milanović    
5. Dr Dejan Ilić 10. Dr Nenad Janković    
Docenti
1. Dr Aleksandra Popović 7. Dr Željko Rajković 13. Dr Miloš Marković
2. Dr Bojan Leontijević 8. Dr Zoran Bratuša 14. Dr Miloš Mudrić
3. Dr Branka Marković 9. Dr Igor Ranisavljev 15. Dr Miljan Grbović
4. Dr Branka Savović 10. Dr Lidija Moskovljević 16. Dr Radivoj Mandić
5. Dr Vladimir Mrdaković 11. Dr Milan Matić 17. Dr Sandra Radenović
6. Dr Goran Prebeg 12. Dr Milinko Dabović    
Asistenti
1. Vladimir Grbić 4. Lazar Tomić 7. Nikola Majstorović
2. Vladimir Miletić 5. Mr Marko Ćosić 8. Slobodanka Dobrijević
3. Vladimir Milošević 6. Milan Petronijević 9. Sonja Kocić Pajić
Nastavnici stranog jezika
1. Gordana Vekarić        
Saradnici u nastavi
Trenutno nema angažovanih saradnika u nastavi !
Saradnici na projektu
Trenutno nema angažovanih saradnika na projektima
Gostujući profesori
1. Dr Slobodan Jarić        
Nastavnici ranijih peioda

 

Last Updated on Thursday, 07 June 2018 14:59