Nastavnici i saradnici Print

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu ima sedamnaest redovnih profesora, trinaest vanrednih profesora, sedamnaest docenata, deset asistenata i jednog nastavnika stranog jezika. Тrenutno nema angažovanih saradnika u nastavi i na projektima.

Redovni profesori
1. Dr Aleksandar Janković 7. Dr Dragan Jocić 13. Dr Marina Đorđević-Nikić
2. Dr Aleksandar Nedeljković 8. Dr Dragan Mirkov 14. Dr Milivoj Dopsaj
3. Dr Branislav Jevtić 9. Dr Dušan Mitić 15. Dr Saša Jakovljević
4. Dr Vladan Vukašinović 10. Dr Duško Ilić 16. Dr Slađana Mijatović
5. Dr Goran Kasum 11. Dr Irina Juhas 17. Dr Stanimir Stojiljković
6. Dr Goran Nešić 12. Dr Marija Macura    
Vanredni profesori
1. Dr Ana Vesković-Đaković 6. Dr Dejan Suzović 11. Dr Robert Ropret
2. Dr Ana Orlić 7. Dr Zoran Valdevit 12. Dr Sanja Mandarić
3. Dr Vladimir Ilić 8. Dr Zoran Pajić 13. Dr Snežana Radisavljević Janić
4. Dr Darko Mitrović 9. Dr Ivana Milanović    
5. Dr Dejan Ilić 10. Dr Nenad Janković    
Docenti
1. Dr Aleksandra Popović 7. Dr Željko Rajković 13. Dr Miloš Marković
2. Dr Bojan Leontijević 8. Dr Zoran Bratuša 14. Dr Miloš Mudrić
3. Dr Branka Marković 9. Dr Igor Ranisavljev 15. Dr Miljan Grbović
4. Dr Branka Savović 10. Dr Lidija Moskovljević 16. Dr Radivoj Mandić
5. Dr Vladimir Mrdaković 11. Dr Milan Matić 17. Dr Sandra Radenović
6. Dr Goran Prebeg 12. Dr Milinko Dabović    
Asistenti
1. Vladimir Grbić 5. Marija Čolić 9. Slobodanka Dobrijević
2. Vladimir Miletić 6. Mr Marko Ćosić 10. Sonja Kocić Pajić
3. Vladimir Milošević 7. Milan Petronijević    
4. Lazar Tomić 8. Nikola Majstorović    
Nastavnici stranog jezika
1. Gordana Vekarić        
Saradnici u nastavi
Trenutno nema angažovanih saradnika u nastavi !
Saradnici na projektu
Trenutno nema angažovanih saradnika na projektima
Nastavnici ranijih peioda

 

Last Updated on Saturday, 06 October 2018 12:48