Dr Ivana Milanović Print

   arrow Predmeti na studijskim programima:

    osnovne akademske studije - fizičko vaspitanje i sport
   indent Teorija i metodika fizičkog vaspitanja 1
   indent Teorija i metodika fizičkog vaspitanja 2
   indent Teorija i metodika elementarnih igara

    master akademske studije - fizičko vaspitanje i sport
   indent Teorija i metodika fizičkog vaspitanja 3

 
 
011.3531.000/161
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Uvećaj
arrow Datum i mesto rođenja: 24.10.1973. Kruševac, Republika Srbija.
arrow Obrazovanje:
indent 1998 Diploma, Univerzitet u Beogradu - Fakultet fizičke kulture, Fizička kultura;
indent 2001 Izbor u zvanje asistent pripravnik, Univerzitet u Beogradu - Fakultet fizičke kulture;
indent 2006 Magistratura, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Teorija i tehnologija sporta i fizičkog vaspitanja;
indent 2006 Izbor u zvanje asistent saradnik, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja;
indent 2011 Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Teorija i tehnologija sporta i fizičkog vaspitanja;
indent 2011 Izbor u zvanje docent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja;
indent 2017 Izbor u zvanje vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
arrow Nastavno iskustvo:
indent Zaposlena na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja od 01.10.2001.godine;
indent 1999 – 2000 profesor fizičke kulture u Gradskom centru za fizičku kulturu „Stari DIF“ u Beogradu.
arrow Projekti:
indent „Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije“, broj 47008 (2011-2014), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije;
indent „Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije Republike Srbije“ broj III47015 (2011-2014), čiju realizaciju finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije;
indent „Uspostavljanje sistema praćenja fizičkog razvoja i razvoja motoričkih sposobnosti učenika u nastavi fizičkog vaspitanja“ (2011-2014), Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu;
indent „Revitalizacija školskog sporta u Beogradu“, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u saradnji sa Sekreterijatom za sport i omladinu grada Beograda, 2002.
arrow Knjige i udžbenici:
1. RADISAVLJEVIĆ, Snežana, MILANOVIĆ, Ivana. Teorija i metodika fizičkog vaspitanja: praktikum. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 2008. 196 str., tabele. ISBN 978-86-80255-47-7. [COBISS.SR-ID 153860364
2. VIŠNJIĆ, Dragoljub, RADISAVLJEVIĆ-JANIĆ, Snežana, MILANOVIĆ, Ivana. Bukvar fizičkog vaspitanja : za prvi razred osnovne škole. Beograd: Škola plus, 2013. 109 str., ilustr. u bojama. ISBN 978-86-6271-031-4. [COBISS.SR-ID 280778759
3. VIŠNJIĆ, Dragoljub, RADISAVLJEVIĆ-JANIĆ, Snežana, MILANOVIĆ, Ivana. Fizičko vaspitanje 2. : udžbenik za drugi razred osnovne škole. Beograd: Škola plus, 2013. 89 str., ilustr. u bojama. ISBN 978-86-6271-032-1. [COBISS.SR-ID 280779271
4. VIŠNJIĆ, Dragoljub, RADISAVLJEVIĆ-JANIĆ, Snežana, MILANOVIĆ, Ivana. Fizičko vaspitanje 3. : udžbenik za treći razred osnovne škole. Beograd: Škola plus, 2013. 88 str., ilustr. u bojama. ISBN 978-86-6271-021-5. [COBISS.SR-ID 279414535
5. VIŠNJIĆ, Dragoljub, RADISAVLJEVIĆ-JANIĆ, Snežana, MILANOVIĆ, Ivana. Fizičko vaspitanje 4. : udžbenik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Škola plus, 2013. 146 str., ilustr. u bojama. ISBN 978-86-6271-022-2. [COBISS.SR-ID 279425287]
arrow Objavljeni radovi:
1. Milanović, I., Radisavljević Janić, S. (2010). Aktuelno stanje i odnos nastavnika prema praćenju fizičkog razvoja i motoričkih sposobnosti učenika u okviru nastave fizičkog vaspitanja, Fizička kultura, 2,Vol.64, 76-88.
2. Lazarević, D., Radisavljević Janić, S., Milanović, I. Lazarević, Lj. (2011). Physical self-concept of normal-weght and overweight adolescents", Zbornika Instituta za pedagoška istraživanja 2, Vol.43.347-368.
3. Radisavljević Janić S., Milanović, I., Mirkov, D. (2013). Fizička aktivnost i motoričke sposobnosti adolescenata sa normalnom i prekomernom telesnom težinom, Tematski zbornik "Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki stastus dece, omladine i odraslih" ISBN 978-86-80255-94-1 COBISS.SR-ID 198835212, 630-637. (UDK: 796.012.1-053.6:613.2)
4. Milanović, I., Radisavljević Janić S., Pašić, M. (2013). Teorijsko-konceptualna osnova i efekti primene obaveznog izbornog predmeta Fizičko vaspitanje-izabrani sport u osnovnoj školi, Inovacije u nastavi, vol.26, 1, 128-136. (YU ISSN 0352-2334 UDC 371.214:796.19).
5. Milanović, I., Radisavljević Janić, S. (2013). Evaluation of battery of tests in physical fitness monitoring model for students in physical education classes in Serbia. Journal of The International Federation of Physical Education, Vol 83, Special Edition – Article III. p. 233-237.
6. Milanović I. Radisavljević Janić S., Mirkov D. (2013). Cardiorespiratory fitness of schoolchildren in elementary schools in Belgrade. Journal of The International Federation of Physical Education, Vol 83, Special Edition – Article III. p. 230-232.
7. Radisavljević Janić, S., Milanović, I., Živković, M., Mirkov, D. (2013). Prevalence of overweight and obesity among Belgrade youth: A study in a representative sample of 9-14-year children and adolescents, Anthropological Notebooks, Vol.19 (3): 71-80. (ISSN 1408-032X Slovene Anthropological Society 2013)
8. Janić SR, Jurak G., Milanović I., Lazarević, D., Kovač, M., Novak, D. (2014). Physical self-concept of adolescents in Western balkan countries: a pilot study. Perctepual and motor skills, 119 (2): 629-49.
9. Pašić M., Milanović I., Radisavljević Janić S., Jurak R.J., Sorić M., Mirkov D.M. (2014). Physical activity levels and energy expenditure in urban serbian adolescents - a preliminary study. Nutricion Hospitalaria. Nov 1; 30 (n05):1044-1053.
10. Milanović, I., Radisavljević Janić, S. Višnjić, D. (2014). Cilj i zadaci fizičkog vaspitanja u kontekstu društvenih i istorijskih promena u Srbiji, Druga međunarodna naučna konferencija "ANTROPOLOŠKI I TEOANTROPOLOŠKI POGLED NA FIZIČKE AKTIVNOSTI OD KONSTANTINA VELIKOG DO DANAS", 30.05-01.06. 2013, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Zbornik radova, 87-98. ISBN: 978-86-87249-57-8
arrow Interesovanja: Metodika fizičkog vaspitanja, programi fizičkog vaspitanja, motoričke sposobnosti i fizički razvoj dece, psihološki aspekti fizičkog vaspitanja.
Last Updated on Tuesday, 28 November 2017 17:29