Termin odbrane završnog rada MAS: BOŠKOVIĆ VLADIMIR Print
Završni radovi - Zakazane odbrane završnih radova
Thursday, 26 September 2019 19:06

Dana 30.09.2019. godine u 11,30 časova u prostorijama Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, student Master akademskih studija BOŠKOVIĆ VLADIMIR braniće master rad na temu: „MOTIVACIJA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE ZA BAVLjENjE FUDBALOM“.

Članovi Komisije za odbranu:

  1. Doc. dr Branka Savović, mentor;
  2. Prof. dr Ana Vesković, prvi član;
  3. Prof. dr Sandra Radenović, drugi član.
  4.