Termin odbrane završnog rada MAS: UBOVIĆ MILOŠ Print
Završni radovi - Zakazane odbrane završnih radova
Monday, 26 August 2019 13:57

Dana 30.08.2019. godine u 11,30 časova u prostorijama Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, student Master akademskih studija UBOVIĆ MILOŠ braniće master rad na temu: „POREĐENjE MORFOLOŠKIH, FUNKCIONALNIH I MOTORIČKIH KARAKTERISTIKA FUDBALERA, KOŠARKAŠA I VATERPOLISTA UZRASTA OD 14 DO 17 GODINA“.

Članovi Komisije za odbranu:

  1. doc. dr Vladimir Mrdaković, mentor;
  2. red. prof. dr Duško Ilić, prvi član;
  3. van. prof. dr Nenad Janković, drugi član.
  4.