Anketiranje studenata o vrednovanju pedagoškog rada nastavnika i saradnika šk.2018/19. Print
Ispitni rokovi
Friday, 10 May 2019 14:44
ANKETIRANjE STUDENATA O VREDNOVANjU PEDAGOŠKOG RADA NASTAVNIKA I SARADNIKA ŠK. 2018/19.
(anketu popunjavaju studenti osnovnih, strukovnih, master i doktorskih akademskih studija).

 

Anketiranje nastavnika (predavanja) i saradnika (vežbe) možete izvršiti već od 20.5.2019. godine do 30.5.2019. godine, kada je kraj termina za regularnu prijavu ispita junskog ispitnog roka, putem korisničkog naloga. Anketiranje se vrši klikom na ANKETU u studentskom servisu.

UPOZORENjE!!!
STUDENTI NEĆE MOĆI DA PRIJAVLjUJU ISPITE ZA JUNSKI ISPITNI ROK ŠK. 2018/19. UKOLIKO PRETHODNO NISU POPUNILI ANKETU. ANKETA SE ODNOSI NA PREDMETE JESENjEG SEMESTRA PRAĆENE U ŠKOLSKOJ 2018/19.

UPUTSTVO ZA POPUNjAVANjE ANKETE:

Kod pojedinih predmeta je više angažovanih nastavnika, međutim student će dobiti da popuni samo 1 listić. Iz padajućeg menija će odabrati odgovarajućeg nastavnika kod koga je pohađao najveći deo predavanja. Isti postupak obaviti i za saradnika.
Takođe, uključena je opcija "za nastavnu grupu" tako da će za predmete gde postoji više nastavnih grupa, kao na primer kod predmeta Istraživački rad u laboratoriji 3 i Pisanje istraživačkog rada, student dobiti samo jedan listić sa onim nastavnikom koji je angažovan na nastavnoj grupi gde student prati predmet.

Najveći broj pitanja ima skalu odgovora od 1-5 pri čemu 1 znači da se u najmanjoj meri slažete sa ponuđenom konstatacijom, a 5 da se u potpunosti slažete sa konstatacijom.
Anketiranje nastavnika i saradnika na predmetima koji se prate u prolećnom semestru i dvosemestralnim predmetima obaviće se u terminu prijave ispita septembarskog ispitnog roka šk. 2018/19.

 

 Dokumentacija koja prati Vest:


 Povratak na početnu stranu „Ispitni rokovi“