Courses BAS & PS Aktivnosti u prirodi Najava predavanja: „Značaj i uloga Aktivnosti u prirodi u sistemu bezbednosti“