Вести Вести и догађаји Стручна саветовања Здравствене комисије Спортског савеза Београда под називом „Аналитика и дијагностика у спорту и физичком васпитању“