Вести Вести и догађаји Конкурс за доделу Награде Веселина Лучића за најбоље научно односно стручно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду