Конкурс за доделу стипендије „Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке“ за школску 2019/2020. годину Штампа
Вести и догађаји
четвртак, 14 новембар 2019 15:08
Фондација
„Милана Стефaновића-Смедеревца
и супруге Даринке“
Студентски трг 1
Београд
Конкурси Задужбина и Фондација Универзитета
Београд, 13.11.2019. године
03-06 Број: 67-4618/1-19

На основу члана 6. Статута Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке, број 06-17570/14-12 од 26.12.2011. године, Одбор Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке, на седници одржаној 13.11.2019. године, донео је:

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ
ФОНДАЦИЈЕ МИЛАНА СТЕФАНОВИЋА-СМЕДЕРЕВЦА И СУПРУГЕ ДАРИНКЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ

 

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу 1 (једне) стипендије Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке студенту Универзитета у Београду са факултета на којима се подстиче развој менаџмента, као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, за школску 2019/2020 годину.
На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија са факултета Универзитета у Београду, на којима се подстиче развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, који се у школској 2019/2020 години финансирају из буџета Републике Србије.

Члан 2.

Критеријуми за добијање стипендије су:

  1. редовно уписивање школске године,
  2. висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 8,50.

Предност ће имати студенти који су уписани на акредитовани студијски програм/модул менаџмента или трговине.

Члан 3.

Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке.

Члан 4.

Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

Члан 5.

Потребна документација:

  1. Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – у делу „Стипендије и конкурси“, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1,
  2. Уверење факултета о упису школске 2019/2020 године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
  3. Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
  4. Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте.
Члан 6.

Рок за подношење пријава је од 18. новембра до 18. децембра 2019. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком - за Конкурс Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке.

Члан 7.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426 и на e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Члан 8.

Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Фондације, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.
Уколико су два или више кандидата редовно уписали школску годину и имају исту просечну оцену, предност ће имати онај кандидат који има остварен већи број ЕСПБ бодова. У случају да кандидати имају исти и број ЕСПБ бодова, равноправно ће делити стипендију.
Одбор може донети одлуку о додели већег броја стипендија уколико у моменту доношења одлуке за то постоје обезбеђена средства.

Члан 9.

На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

 

 

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ
Проф. др Маја Леви-Јакшић

 повратак на садржај  Вести и догађаји