Конкурс за доделу Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића Штампа
Вести и догађаји
четвртак, 28 фебруар 2019 17:06
ЗАДУЖБИНА МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА
БЕОГРАД
Студентски трг 1
Конкурси Задужбина и Фондација Универзитета
Београд, 26.02.2019. године
03 Број: 612-929/19

На основу члана 6. Статута Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића број: 06-17568/14-12 oд 22.12.2011. године, Одбор Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, на сeдници одржаној 26.02. 2019. године донео је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
"НАГРАДА МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА"

 

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу 30 (тридесет) „Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за стручне радове студената Универзитета у Београду из области правних и економских наука, за школску 2018/2019. годину.
На Конкурс се могу пријавити студенти који су први пут уписали завршну годину основних академских студија и први пут мастер академске студије факултета Универзитета у Београду, који се у школској 2018/2019. години финансирају из буџета Републике Србије.

Члан 2.

Награда у износу од 30.000,00 динара доделиће се из средстава Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.

Члан 3.

Потребна документација:

  1. ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитет www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“, или у  портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу 1),
  2. Уверење факултета о упису школске 2018/2019. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
  3. Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте,
  4. Стручни рад студента, који мора задовољити следеће критеријуме:
    • да је израђен самостално (један аутор), за шта је потребно приложити Изјаву о томе да је стручни рад резултат споственог рада (Образац Изјаве преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – у делу "Стипендије и конкурси") и
    • да је приложена препорука професора матичног и компетентног за ту област на факултету на коме студент студира.

Рад се доставља искључиво на српском језику, у складу са Упутством за припрему рада, које се може преузети са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – у делу "Стипендије и конкурси".
Комплетна документација наведена у члану 3. Одлуке, доставља се у електронској форми, у PDF формату, као један документ, као и у штампаној форми.

Члан 4.

Рок за подношење пријава је од 01. 29. марта 2019. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком - Конкурс за „Награду Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“.
Електронска адреса на коју треба доставити документацију је: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Члан 5.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон:  (011) 3207-426.

Члан 6.

Избор кандидата за доделу награда врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

Члан 7.

На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ
Проф. др Слађана Бенковић

Документација која прати Конкурс:

 

 Повратак на почетнуВести и догађаји“