Конкурс за доделу Награде Веселина Лучића за најбоље научно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду Штампа
Вести и догађаји
уторак, 19 фебруар 2019 12:13
 
Конкурси Задужбина и Фондација Универзитета
 

 

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
„НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“
ЗА НАЈБОЉЕ НАУЧНО ОСТВАРЕЊЕ
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

 

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића“ за 2019. годину, за најбоље научно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду, објављено у 2018. години.

Члан 2.

Награда, у нето износу од 300.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Веселина Лучића.

Члан 3.

Кандидати на Конкурс могу пријавити следећа научна остварења:

  • монографија,
  • поглавље у монографији,
  • научни рад.

Наведена научна остварења морају бити штампана код еминентног домаћег, односно страног издавача (пожељно је приложити рецензије). Неће бити узети у разматрање зборници радова са научних скупова, као и уџбеничка литература.

Члан 4.

Рок за подношење пријава је од 20.02. - 19.04.2019. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, са назнаком - Конкурс за „Награду Веселина Лучића“ за најбоље научно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду.
Уз пријаву поднети 6 (шест) примерака научног остварења, потврду о радном односу на Универзитету у Београду и кратку биографију.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Члан 5.

Избор најбољег научног остварења врши жири именован од стране Одбора Задужбине, који предлог одлуке о додели награде доставља Одбору Задужбине.

Члан 6.

На основу предлога жирија, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде, коју објављује на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

Члан 7.

На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

Члан 8.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон: (011) 3207-426.

Члан 9.

Конкурс објавити у дневном листу „Политика“.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
Проф. др Софија Стефановић

 

  Документа у прилогу:
 Повратак на почетнуВести и догађаји“