Конкурс за доделу стипендија из средстава „Фондације Косте Мигрића“ Штампа
Вести и догађаји
петак, 16 новембар 2018 13:42
Фондација Косте Мигрића
Студентски трг 1
Београд
Конкурси Задужбина и Фондација Универзитета
Београд, 15.11.2018. године
03 Број: 67-5143/1-18

На основу члана 6. Статута Фондација Косте Мигрића, број: 06-301/5-12 од 24.01.2012. године, Одбор Фондације Косте Мигрића, на седници одржаној 15.11.2018. године, донео је следећу:

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
ФОНДАЦИЈЕ КОСТЕ МИГРИЋА
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

 

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу 3 стипендијe најбољим студентима Универзитета у Београду, за школску 2018/2019. годину.
На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија Универзитета у Београду, који се у школској 2018/2019. години финансирају из буџета Републике Србије.

Члан 2.

Критеријуми за добијање стипендије су:

  1. редовно уписивање школске године и,
  2. висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 9,00.
Члан 3.

Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације Косте Мигрића.

Члан 4.

Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

Члан 5.

Потребна документација:

  1. ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),
  2. Уверење факултета о упису школске 2018/2019. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
  3. Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
  4. Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте,
Члан 6.

Рок за подношење пријава је од 19. новембра до 19. децембра 2018. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком - За Конкурс Фондације Косте Мигрића.

Члан 7.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон: (011) 3207-426.

Члан 8.

Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Фондације, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу "Стипендије и конкурси".

Члан 9.

На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ
Проф. др Милан Мартић