Конкурс за доделу стипендија фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“ за 2018/2019. годину Штампа
Вести и догађаји
среда, 14 новембар 2018 10:13
Фондација "Нови добротвори Универзитета у Београду"
БЕОГРАД
Студентски трг 1
Конкурси Задужбина и Фондација Универзитета
Београд, 09.10.2018. године
03 Број: 67-4529/1-18

На основу члана 6. Статута Фондације "Нови добротвори Универзитета у Београду", број: 06-300/4-12 од 24.01.2012.године, Одбор Фондацијe "Нови добротвори Универзитета у Београду", на сeдници одржаној 09.10.2018. године, донео је:

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
СТИПЕНДИЈА ФОНДАЦИЈЕ "НОВИ ДОБРОТВОРИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ"
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

 

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу четири стипендијe за школску 2018/2019. годину студентима Универзитета у Београду, и то по једна стипендија студентима са:

 • Групације природно-математичких наука,
 • Групације техничко-технолошких наука,
 • Групације медицинских наука,
 • Групације друштвено-хуманистичких наука.

На Конкурс се могу пријавити 4 студента основних и мастер академских студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

Члан 2.

Критеријуми за добијање стипендије су:

 1. редовно уписивање школске године,
 2. висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 9,00
 3. други постигнути резултати (научни и стручни радови, значајни успеси на домаћим и међународним такмичењима студената и сл.).
Члан 3.

Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације "Нови добротвори Универзитета у Београду".

Члан 4.

Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

Члан 5.

Потребна документација:

 • ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),
 • УВЕРЕЊЕ о упису школске 2018/2019. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
 • Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
 • Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте.

Комплетна документација наведена у члану 5. Одлуке, доставља се у електронској форми, у PDF формату, као један документ, као и у штампаној форми.

Члан 6.

Рок за подношење пријава је од 14. новембрa до 14. децембра 2018. године..
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком - За Конкурс Фондације "Нови добротвори Универзитета у Београду".
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон (011) 3207-426 и на интернет страници Универзитета у Београду: www.bg.ac.rs – у делу "Стипендије и конкурси".

Члан 7.

Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Фондације, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу "Стипендије и конкурси".

Члан 8.

На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу "Стипендије и конкурси".

 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ
Проф. др Милош Недељковић

 

 

 Повратак на почетну "Вести и догађаји"