Вести Вести и догађаји Други позив - Програм рада конференције