Конкурс за избор „2 асистента“ Штампа
Вести и догађаји
уторак, 20 фебруар 2018 15:17

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У БЕОГРАДУ

Благоја Паровића 156

КОНКУРС ЗА ИЗБОР 2 АСИСТЕНТА СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ОД ПО 50%

 

Факултет спорта и физичког васпитања у Београду расписује конкурс за избор 2 (два) асистента, за рад са непуним радним временом, од по 50%, за ужу научну област: Науке физичког васпитања, спорта и рекреације – предмет Теорија и методика одбојке.

Избор у звање асистента врши се за период од 3 (три) године.

Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 82. и чл. 84. Закона о високом образовању РС и да имају завршен Факултет спорта и физичког васпитања.

Потребна документација: Молба, Биографија - СВ, списак објављених радова, фотокопије диплома: основне академске студије, мастер (магистарске) студије, уверење о уписаним докторским студијама, оригинал радови на увид.
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији "Послови", дaна 14.02.2018. године и на интернет страници Универзитета у Београду.


 

Преузмите званичну документацију:

 

Повратак на почетну странуВести и догађаји