Конкурс за доделу стипендија фондације „Косте Мигрића“ Штампа
Вести и догађаји
понедељак, 04 децембар 2017 15:06
Фондација Косте Мигрића
Студентски трг 1
Београд
Конкурси Задужбина и Фондација Универзитета
Београд, 30.11.2017. године
03 Број: 67-4989/1-17

На основу члана 6. Статута Фондација Косте Мигрића, број: 06-301/5-12 од 24.01.2012. године, Одбор Фондације Косте Мигрића, на седници одржаној 30.11.2017. године,  донео је следећу:

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
ФОНДАЦИЈЕ КОСТЕ МИГРИЋА
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

 

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу 3 стипендијe најбољим студентима Универзитета у Београду, за школску 2017/2018. годину.
На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија Универзитета у Београду, који се у школској 2017/2018. години финансирају из буџета Републике Србије.

Члан 2.

Критеријуми за добијање стипендије су:

  1. редовно уписивање школске године и,
  2. висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 9,00.
Предност имају студенти слабијег материјалног стања.
Члан 3.

Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације.

Члан 4.

Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

Члан 5.

Потребна документација:

  1. ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),
  2. Уверење факултета о упису школске 2017/2018. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
  3. Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
  4. Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте,
  5. Уверење о просечном месечном приходу по члану породице студента за период јануар-јун 2017. године,
  6. Пореско уверење са општине на којој је студент пријављен, о томе да ли се и за коју непокретну имовину дужи као порески обвезник.
Члан 6.

Рок за подношење пријава је од 05.12.2017. године до 26.01.2018. године. Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком - За Конкурс Фондације Косте Мигрића.

Члан 7.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон: (011) 3207-426.

Члан 8.

Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Фондације, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу "Стипендије и конкурси".

Члан 9.

На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ
Проф. др Милан Мартић

 

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
Проф. др Татјана Симић
  Документа у прилогу:

 

 Повратак на почетну "Вести и догађаји"