Вести Вести и догађаји Интер-институционални споразум са Универзитетом Масарик из Брна, Чешка