Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената за 2015. годину Штампа
Вести и догађаји
среда, 30 децембар 2015 13:09
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
К О Н К УР С
Конкурси Задужбина и Фондација Универзитета
за најбољи научно-истраживачки
и стручни рад студената за 2015. годину

У циљу подстицања бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, подстицања креативног и критичког мишљења, студентима основних академских студија, односно интегрисаних академских студија, Универзитет у Београду сваке године додељује награду за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената из сваке групације факултета, израђен у претходној календарској години.
Писмени, дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну обавезу, не могу се подносити на конкурс.
Награђени радови се штампају у посебном зборнику, чији је уредник проректор за науку и објављују се на интернет страници Универзитета.
          Рок за пријављивање радова на конкурс је 15. мај 2016. године.
          У прилогу сваког рада доставља се запечаћена коверта на којој је назначена шифра рада, а у којој су подаци о аутору рада и то: име и презиме, година студија, студијски програм, контакт адреса и телефон.

          Радови се достављају у штампаној и електронској форми - непотписани, са шифром и кратком стручном оценом факултета oдговорној особи на факултету

 

 Повратак на почетну "Вести и догађаји"