Закључак Сената Универзитета у Београду у вези са рангирањем студената Штампа
Вести и догађаји
среда, 07 октобар 2015 17:39

Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 22. септембра. 2015. године доноси Закључак. Рангирање обухвата студенте уписане исте школске године на одређени студијски програм, а врши се на основу ранг листе сачињене према постигнутом успеху у претходном школовању. Да би се студент рангирао на основу претходног става мора имати 48 ЕСПБ бодова остварених у школској 2014/15. години. Редослед на ранг листи се одређује према пондерисаној средњој оцени која се рачуна на следећи начин:

pdf Преузми комплетaн закључак... (649kB)