Ново руководство Штампа
Вести и догађаји
понедељак, 13 јануар 2014 11:03

Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду обавештава да је Савет Факултета спорта и физичког васпитања изабрао ново руководство Факултета за мандатни период 2013-2016. године, почев од 27.12.2013. године у следећем саставу:

  • ред. проф. др Владимир Копривица, декан Факултета
  • ред. проф. др Станимир Стојиљковић, продекан за наставу
  • ван. проф. др Миливој Допсај, продекан за научно-истраживачки рад и сарадњу
  • ван. проф. др Горан Касум, продекан за финансијско-материјалне послове

За мандатни период од једне школске године изабрани су:
Председник Студентског парламента

  • Борис Ристановић, студент треће године Основних академских студија
Студент продекан
  • Александар Вићентијевић, студент четврте године Основних академских студија