Обавештење у вези студентских кредита/стипендија Штампа
Студентски стандард
четвртак, 06 фебруар 2020 15:26

arrow Коначна ранг листа одобрених студентских стипендија и кредита објављена је на огласној табли Студентске службе.

Студенти којима је први пут одобрен студентски кредит, у обавези су да што пре отворе текући рачун у Уникредит банци (најближа филијала) и поднесу следећу документацију:

  • Образац бр. 6 – ИЗЈАВА ЖИРАНТА (скинути са сајта Уникредит банке)
  • Читко попуњена меница (купује се у банци, а попуњава према упутству са полеђине обрасца бр.6)
  • Очитана лична картa жиранта

Документацију доставити на адресу: Др Милутин Ивковића бр. 2а-УНИКРЕДИТ БАНКА радним данима од 10.00 до 14.00 часова, како би новац благовремено био уплаћен на текући рачун студента.


 повратак на садржај  Студентски стандард