Обавештење у вези студентских кредита Штампа
Студентски стандард
петак, 02 фебруар 2018 11:16

Студентска служба обавештава да је објављена коначна ранг листа одобрених студентских кредита/стипендија за школску 2017/18.годину.
Студенти којима је први пут одобрен студентски кредит, у обавези су да што пре поднесу одговарајућу документацију (образац. бр.6, меница, фотокопија личне карте жиранта), како би новац благовремено био уплаћен на њихов текући рачун.