Вести Студентски парламент Апсолвентско вече студената ФСФВа HOTEL METROPOL PALACE 02.06.2015.